درباره من

علی هستم؛ یک توسعه دهنده محصول که به نوشتن علاقه داره. اینجا مطالبی در مورد توسعه محصول، توسعه نرم افزار، امنیت دیجیتال و شاید هم کمی در مورد راه های عبور از فیلترنت پیدا میشه.